Загальні питання науки та культури

Microsoft Office в задачах економіки та управління Биков І. Ю., Жирнов М. В., Худякова І. М.

Видання: К. : Професіонал
Мова: Українська
Рік: 2006

Using Excel For Principles of Econometrics, Third Edition Ogunc A. K., Hill C. R.

Видання: New York : John Wiley & Sons, Inc,
Мова: Англійська
Рік: 2008

Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації Щедріна О. І.

Видання: К. : КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2001

Електронна комерція Плескач В.Л., Затонацька Т.Г.

Видання: Київ : Знання
Мова: Українська
Рік: 2007

Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2005

Інформатика та комп’ютерна техніка / Рзаєв Д. О., Шарапов О. Д., Ігнатенко В. М. та ін.

Видання: К. : КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2002

Інформатика та комп'ютерна техніка Кучерява Т. О., Сільченко М. В., Шабаліна І. В.

Видання: Київ: КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2006

Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. Новак В. О., Макаренко Л. Г., Луцький М. Г.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Інформаційний менеджмент Матвієнко, О. В., Цивін М. Н.

Видання: К. : Слово
Мова: Українська
Рік: 2007

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів / Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. та ін.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2012

Історія культури України Бокань В., Польовий Л.

Видання: К. : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2002

Історія світової культури Шейко В. М., Гаврюшенко О. А., Кравченко О. В.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій