Лінгвістика. Мовознавство. Мови

English for Writing Research Papers Wallwork A.

Видання: Springer Science & Business Media
Мова: Англійська
Рік: 2011

Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття Вокальчук Г.

Видання: Рівне: Перспектива
Мова: Українська
Рік: 2004

Антисуржик / О. Сербенської

Видання: Львів : Світ
Мова: Українська
Рік: 1994

Вступ до мовознавства : підручник Кочерган М. П.

Видання: К. : Академія
Мова: Українська
Рік: 2001

Граматика української мови Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Граматика української мови. Морфологія Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

Граматика української мови. Синтаксис Вихованець І. Р.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

Граматика української мови. Ч. 1 Плющ М. Я.

Видання: К. : Вища школа
Мова: Українська
Рік: 2005

Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія Бойко В., Давиденко Л.

Видання: К. : Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2014

Ділова українська мова Плотницька І. М.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2008

Етимологія української мови Потапенко О. І та ін

Видання: К. : Міленіум
Мова: Українська
Рік: 2003

Етнолінгвістика Шарманова Н. М.

Видання: Кривий Ріг
Мова: Українська
Рік: 2015

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій