Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України

Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Пилипчук В. Г., Дзьобань О. П., Настюк В. Я.

Видавництво, місто: Харків: Право

Рік видання: 2009

Мова: Українська

Тип: Наукова

Категорія (УДК): 35 Державне адміністративне управління. Військова справа

Анотація:

У монографії на основі узагальнення і всебічного аналізу доку­ментальних матеріалів та правових актів висвітлено сучасні виклики і загрози національним інтересам у сфері державної безпеки. Дослі­джено понятійно-категоріальний апарат, систему державних органів та військових формувань, які забезпечують чи беруть участь у забез­печенні безпеки України, їх компетенцію у цій сфері. Проведено по­рівняльний аналіз відповідних правових актів деяких країн СНД, ЄС
та НАТО. Надано пропозиції щодо подальшого розвитку системи за­безпечення національної безпеки, а також правової науки у галузі безпеки України.

Переглянуло: 73 У закладках користувачів: iryna.pishkova@oa.edu.ua oles.mosenko@oa.edu.ua


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".