Компаративістика й історія літератури

Компаративістика й історія літератури

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Наливайко Д.

Видавництво, місто: К. : АКТА

Рік видання: 2008

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 82 Художня література. Літературознавство

Анотація:

Ця моя книжка парадигматично пов’язана з попе­редньою, з «Літературною теорією й компаративіс­тикою», що вийшла друком торік. Як вже було сказано в тій праці, компаративістика є третьою, по­ряд з історією і теорією літератури, з основних літе­ратурознавчих дисциплін, яка склалася пізніше від них, у другій половині XIX ст., і зайняла проміжну позицію. Вона внутрішньо пов’язана як з історією літератури, так і з її теорією, причому тим специфіч­ним зв’язком, що властивий утворенням проміжного характеру. Звідси фіксовані багатьма дослідника­ми хитання в її поступі, зміни векторів руху то до іс­торії літератури, то до її теорії, а також розбіжності в розумінні її природи й статусу, сперечання про те, чи належить вона до історії літератури, чи то до тео­рії, чи є окремим складником серед літературознав­чих дисциплін зі своєю специфічною парадигмою.

Переглянуло: 76 У закладках користувачів: yaroslava.protsyshyna@oa.edu.ua


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".