Фінанси підприємств

Фінанси підприємств

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Непочатенко О. О.

Видавництво, місто: Київ : ЦУЛ

Рік видання: 2013

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Анотація:

Підручник підготовлений відповідно до державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціально­му розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи фінансів підпри­ємств, організацію їх розрахунків, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, оцінки фінансового стану, фінансового планування, фінансової санації та банкрутства підприємства. Значна увага приділена значенню розра­хунків підприємств у господарському обігу, механізму їх дії. Розглянуто заса­ди формування витрат та розподілу прибутку на підприємстві. До кожного розділу додаються запитання для самоконтролю знань.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".