Соціальна психологія

Соціальна психологія

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Орбан-Лембрик Л. Е.

Видавництво, місто: Київ: Академвидав

Рік видання: 2005

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 31 Демографія, соціологія, статистика

Анотація:

Навчальний посібник містить систематизований виклад кур­су соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної пси­хології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито іс­торичний розвиток соціально-психологічних ідей, охарактеризо­вано провідні напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнаннярізноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".