Страховий менеджмент

Страховий менеджмент

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Плиса В. Й.

Видавництво, місто: Львів : ЛНУ ім. І. Франка

Рік видання: 2014

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб

Анотація:

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії та практики стра­хового менеджменту, його сутність і значення, етапи прийняття управлінських рішень у стра­ховому підприємництві. Подано загальну характеристику, структуру, порядок формування та шляхи оптимізації ресурсного потенціалу страхової організації. Зосереджено увагу на значенні та особливостях здійснення планування в страхових організаціях, технологіях управління маркетинговою ді­яльністю в страховому підприємництві, технології відбору ризиків на страхування і врегу­лювання страхових претензій, особливостях управління грошовими потоками та фінансовою надійністю страховика. Розглянуто сутність комунікацій в управлінні страховиком та інфор­маційного забезпечення страхового менеджменту.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".