Звітність підприємства

Звітність підприємства

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін.

Видавництво, місто: Київ : ЦУЛ

Рік видання: 2015

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Анотація:

Висвітлено законодавче і нормативно-правове регламентування звітності, її мету, інфор­маційні потреби користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розгля­дання, подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв’язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання фінансової звітності - Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінан­сової звітності та Інформації за сегментами, викладено методику узгодження її показників.
В підручнику також викладено склад, структуру і методику складання консолідованої, статистичної і внутрішньогосподарської звітності.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".