Країнознавство

Країнознавство

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Масляк П. О.

Видавництво, місто: Київ : Знання

Рік видання: 2007

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн.

Анотація:

Підручник складається з двох частин: у першій роз­криваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються пред­мет, об’єкт країнознавства, методи його дослідження, а та­кож закономірності цієї науки. Особлива увага приділяєть­ся комплексному аналізу країн; систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну органі­зацію. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального мате­ріалу. Підручник відповідає програмі навчальної дисцип­ліни “Країнознавство”.

Переглянуло: 112 У закладках користувачів: viktoriia.davydiv@oa.edu.ua


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".