Дискретна математика

Дискретна математика

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М.

Місто : Видавництво: Київ: Видавнича група ВНУ

Рік видання: 2007

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 51 Математика

Анотація:

У підручнику в логічній послідовності викладено основні поняття та методи дискретної ма­тематики. Окрім таких розділів, як теорія множин і математична логіка, теорія графів, основи
теорії кодування, теорія булевих функцій, теорія алгоритмів та формальних мов, які тра­диційно входять до базового курсу дисципліни, розглянуто також основи теорії складності об­числень та деякі застосування дискретної математики у штучному інтелекті.
За змістом та обсягом підручник відповідає навчальним планам дисципліни «Дискретна математика» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Комп’ютеризовані систе­ми, автоматика та управління», «Комп’ютерна інженерія» та «Прикладна математика».


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій