Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні

Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Шуст Р. М.

Видавництво, місто: Київ : Знання

Рік видання: 2009

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 930 Історична наука. Допоміжні історичні науки.

Анотація:

У посібнику розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відно­син, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи неза­лежної України. Особливу увагу приділено висвітленню ролі й місця нумізматики як на­уки серед інших спеціальних історичних дисциплін. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох. У кінці посібника вміщено словник, у якому подано тлумачення найважливіших нумізматичних термінів та понять.
Для студентів і викладачів історичних та економічних спеціальностей, краєзнавців, ну­мізматів, ювелірів, мистецтвознавців, митників, усіх, хто цікавиться минулим України.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".