Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір

Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Фурман А. А.

Видавництво, місто: Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : THEY

Рік видання: 2016

Мова: Українська

Тип: Наукова

Категорія (УДК): 159.9 Психологія

Анотація:

Монографію присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності лю­дини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої бутгєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової житгєактивності, що впорядковує у її свідомості та само­свідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення. Для дослідників особистісної о світу людини у його безперервному розвит­ку і зреалізуванні потенційних можливостей самовдосконалення та в інди­відуальному способі життєздійснення, заснованому на чіткому розумінні не власних цінностей і цілей, які гармонізують її взаємостосунки з довкіллям у смисловому просторі суспільного повсякдення.

Переглянуло: 91 У закладках користувачів: daryna.hrabous@oa.edu.ua


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".