Методичні поради з історії української літератури XIX століття

Методичні поради з історії української літератури XIX століття

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Миненко Ю. В.

Видавництво, місто: Острог : Вид-во НаУОА

Рік видання: 2019

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 82 Художня література. Літературознавство

Анотація:

Методичні поради покликані допомогти студенту під час підготовки до практичних занять з курсу історії україн­ської літератури, що має на меті вивчення основних етапів ста­новлення та еволюції художньої словесності впродовж XIX ст. і вироблення навичок практичного використання засвоєного мате­ріалу. Поставлена мета реалізується у ході вирішення конкретних завдань, які, конкретизують вивчення курсу через: подання лек­ційного матеріалу, що окреслює основні тенденції та найбільш суттєві аспекти розвитку нової української літератури, і прове­дення практичних занять, на яких студент демонструє результа­ти самостійної підготовки теоретичного матеріалу й осмислення прочитаних художніх творів. Вивчення курсу історії української літератури XIX століття передбачає аналіз художніх творів знач­ного за часовими рамками періоду. У курсі розглядаються твори майстрів художнього слова, що є класикою української та світо­вої культури.

Переглянуло: 54 У закладках користувачів: yana.panasiuk@oa.edu.ua


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".