Аналіз даних

Аналіз  даних

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Грицюк П. М., Остапчук О. П.

Місто : Видавництво: Рівне

Рік видання: 2008

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 51 Математика

Анотація:

Навчальний посібник містить основні відомості з сучас­ них методів аналізу даних, зокрема: методів побудови описо­ вої статистики, перевірки гіпотез, дисперсійного, кореляцій­ ного, факторного і регресійного аналізу, методів класифікації даних. Посібник призначено для студентів напряму 6.040301 - “Прикладна математика”. Його також можуть використо­ вувати студенти інших напрямів підготовки при вивченні методів статистичного аналізу даних та їх застосуванні у при­кладних дослідженнях.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій