Lecture Notes on Historiografy of Linguistics = Курс лекцій з лінгвоісторіографії

Lecture Notes on Historiografy of Linguistics = Курс лекцій з лінгвоісторіографії

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Poluzhyn M. M.

Видавництво, місто: Вінниця : Фоліант

Рік видання: 2004

Мова: Англійська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

Анотація:

Курс лекцій знайомить студентів англійських відділень факультетів романо-германської філології університетів з лінгвістичними школами, ос­новними напрямами та найновішими теоріями і методами наукових дослі­джень, що застосовуються у сучасному мовознавстві як у нашій країні, так і за рубежем. На базі вивчення багатьох джерел розглянуто широкий спектр питань історичної перспективи розвитку лінгвістичної думки та її вплив на формування сучасних парадигм лінгвістичних досліджень. Уперше у вітчи­зняному мовознавстві зроблена спроба системно викласти англійською мо­вою ті наукові течії, що покладені в основу фундаментальної філологічної підготовки фахівців із англійської мови та літератури.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".