Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Буйницька О. П.

Видавництво, місто: К.: Центр учбової літератури

Рік видання: 2012

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 00 Загальні питання науки та культури

Анотація:

Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні за­соби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 - соціальна педагогіка, 6.030103 - практична психологія, 6.010102 - початкова освіта.
В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретич­ний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.
Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студен­там розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаход­ження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".