Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)

Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Яроцький В. Л.

Видавництво, місто: Харків: Право

Рік видання: 2006

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 34 Право. Юриспруденція

Анотація:

У монографії досліджується проблематика, пов’язана з обґрунтуванням інструменталь­ного призначення цінних паперів (як правової форми вираження майнових прав і інструмента праворегуляції) в механізмі правового регулювання відносин, опосередкованих їх випуском та обігом. Закладається теоретичне підґрунтя інструментальної концепції цінних паперів.
Під новим кутом зору осмислюються дуалізм правової природи, поняття та ознаки цінних паперів, окреслюються їх основні відмінності від інших матеріальних об’єктів цивільних прав, для яких тісний юридичний зв’язок майнового блага і документа не є характерним.
Цінні папери вперше пропонується розглядати як один із структурних елементів цілісної взаємоузгодженої системи правових засобів (інструментів), які є складовими механізму (динамічної структури) регламентації майнових відносин. Аналізується їх призначення у цьому механізмі як особливої цивілістичної конструкції, унікального об’єкта-інструмента моделювання майнових прав, що забезпечує не тільки їх первісну формалізацію, але і впорядкування всіх аспектів подальшого правового «буття». У площині інструментальної значущості цінних паперів характеризуються механізми приватноправової регуляції сфер виникнення, здійснення, передачі, відновлення і захисту посвідчених ними майнових прав.
Надаються пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення нормативних механізмів випуску та обігу документарних і бездокументарних цінних паперів.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".