Концепт “кохання” в романі Джона Стейнбека “Зима тривоги нашої'”

 Концепт “кохання” в романі Джона Стейнбека “Зима тривоги нашої'”

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Кібиш М. А.

Видавництво, місто: Острог

Рік видання: 2013

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): М4 Дипломні роботи

Анотація:

Дослідження концептів постає важливою проблемою когнітології, на розв’язок якої спрямовані зусилля лінгвістів. В сучасній лінгвістиці все більше уваги приділяється аналізу емоційних концептів, бо вони містять в собі досвід поколінь, менталітет та культуру народів. Розвиток антропоцентричної парадигми зумовив зацікавленість у вивченні художнього тексту, особливо в напрямі когнітивної лінгвістики. Концептуальний аналіз художнього тексту особливий тим, що концепти є багатокомпонентними одиницями знання, які мають ядро і периферію. Формування концепту відбувається переважно на синтагматичній основі. Концептуальний простір тексту формується на основі злиття і зближення спільних ознак концептів. Дослідження емоційних концептів широко представлено у сучасній науковій літературі у працях російських (Ю. Д. Апресян, С. Г. Воркачев, Н. В. Дорфеєва, С. В Зайкина, М. О. Красавський), українських(0. Л. Бессонова, О. О. Борисов, Н. І. Панасенко) та відомих американських (Д. Лакофф, Р. Джекенкендорф) вчених.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".