Управлінський облік: методика викладання у вищій школі

Управлінський облік: методика викладання у вищій школі

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Карпенко О.В.

Видавництво, місто: К.: Центр учбової літератури

Рік видання: 2007

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Анотація:

Це один з перших посібників в Україні, присвячений методиці викла­дання управлінсвкого обліку у вищій школі. У посібнику розкриваютвся основні тенденції розвитку вищої економічної освіти в Україні в умовах інтег­рації до європейсвкої освіти, реалізації вимог Болонсвкого процесу. Особ­лива увага приділена опису бібліографічно-інформаційного забезпечення навчання, організації самостійної та науково-дослідної роботи студентів, технологіям активного навчання, оцінюванню рівня навчалвних досягненв з уп­равлінсвкого обліку в контексті компетентністного підходу.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".