Основи системного аналізу

Основи системного аналізу

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Згуровський М. 3., Панкратова Н. Д.

Видавництво, місто: К.: Видавнича група BHV

Рік видання: 2007

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 00 Загальні питання науки та культури

Анотація:

У підручнику викладено основи системного аналізу як прикладної наукової методології, призначе­ної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. З позиції системного підходу подано базові визначення, методологічні і теоретичні основи формалізації й вирішення між­дисциплінарних задач, які стосуються різних предметних галузей. Запропоновано методи форма­лізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків. Крім того, у підручнику наведено обчислювальні алгоритми і процедури вирішення практичних задач міждис­циплінарного характеру для застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-еконо­мічної сфер діяльності людини.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".