Паблік рилейшнз

Паблік рилейшнз

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Почепцов Г. Г.

Видавництво, місто: К.: Знання

Рік видання: 2006

Мова: Українська

Тип: Навчальна

Категорія (УДК): 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Анотація:

Паблік рилейшнз — нова навчальна дисципліна, що раніше не викладалася у вищих навчальних закладах. Спираючись на найно­віші публікації провідних спеціалістів у галузі паблік рилейшнз, власний досвід викладання цієї дисципліни в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка та Національній академії державного управління при Прези­дентові України, автору вдалося створити компактний і разом з тим повний за змістом навчальний посібник, у якому розкриваються систе­ма зв’язків із громадськістю, сучасний комунікативний інструмен­тарій, що використовується в різноманітних ситуаціях застосування паблік рилейшнз. Третє видання виправлене і доповнене.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".