Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика

Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика

Для перегляду матеріалу потрібно , використовуючи електронну пошту з домену @oa.edu.ua. , або оплатити місячний абонемент, дата початку з моменту реєстрації Вас адміністратором.

Матеріали сайту доступні лише співробітникам та студентам НаУ "Острозька академія".

Автор(и): Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О.

Видавництво, місто: К.: КНЕУ

Рік видання: 2005

Мова: Українська

Тип: Наукова

Категорія (УДК): 65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Анотація:

Монографія «Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика» при­свячена розгляду всіх аспектів маркетингових комунікацій, починаючи з теоретичних основ використання їх комплексу, завертаючи його управлін­ням та оцінкою ефективності.
Проаналізовано стан ринку маркетингових комунікацій України, зазна­чено проблемні питання використання маркетингових комунікацій на підприємствах споживчого ринку. Зосереджено увагу па необхідності органіч­ного поєднання комплексу маркетингових комунікацій із системою управління ринковою діяльністю підприємства та його менеджменту. Поряд із новими підходами до управління маркетинговими комунікаціями наведе­но інструментарій їх планування та оцінки ефективності, який складається з економіко-математичних моделей визначення та розподілу витрат підпри­ємства на маркетингові комунікації, оцінки їх комунікативної ефективності, а також системи комплексного оцінювання іміджу підприємства. Усі теоре­тичні розробки підтверджені практичними прикладами.


 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".