Сутність і роль філософії

Лекции по античной философии Мамардашвили М. К.

Видання: Москва : Прогресс-Традиция
Мова: Російська
Рік: 2009

Первісне мислення Леві-Строс К.

Видання: К.: Український Центр духовної культури
Мова: Українська
Рік: 2000

Философия древнего мира Чанышев А. Н.

Видання: Москва: Высшая школа
Мова: Російська
Рік: 2003

Філософія Сморж Л. О.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2003

Філософія Зарудний Є. О.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Філософія Подольська Є. А.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2006

Філософія : курс лекцій Петрушенко В. Л.

Видання: Львів : Новий Світ-2000
Мова: Українська
Рік: 2003

Філософія : підручник Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А.

Видання: К. : Академія
Мова: Українська
Рік: 2007

Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія Петрушенко В. Л.

Видання: Львів : Ахілл
Мова: Українська
Рік: 2005

Філософія: кредитно-модульний курс : навч. посіб. Мозговий Л. І., Бичко І. В.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2009

Філософія: український світоглядний акцент Білодід Ю. М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Філософська пропедевтика Альошина О.А.

Видання: Острог: Видавництво Національного універ­ситету “Острозька академія”
Мова: Українська
Рік: 2012

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".