Психологія

Психологические основы кадрового менеджмента Головнева И. В.

Видання: К. : Кондор
Мова: Російська
Рік: 2007

Психология влияния Морозов А. В.

Видання: Харків: Гуманітарний Центр
Мова: Російська
Рік: 2009

Психология влияния Чалдини Р.

Видання: Санкт-Петербург: Питер
Мова: Російська
Рік: 2012

Психология и жизнь Герриг Р., Зимбардо Ф.

Видання: СПб : Питер
Мова: Російська
Рік: 2004

Психология и психотерапия семьи Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В.

Видання: СПб : Питер
Мова: Російська
Рік: 2009

Психология профессиональной пригодности Бодров В. А

Видання: М. : ПЕР СЭ
Мова: Російська
Рік: 2001

Психология успеха : популярная энциклопедия Щербатых Ю. В.

Видання: М.: Эксмо
Мова: Російська
Рік: 2007

Психологічні джерела виховної майстерності Бех І.Д.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2009

Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід Климишин О. І.

Видання: Івано-Франківськ : Гостинець
Мова: Українська
Рік: 2010

Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології Терлецька Л. Г.

Видання: К .: ВПЦ "Київський університет"
Мова: Українська
Рік: 2015

Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) Коломінський Н. Л.

Видання: Київ : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2000

Психологія мислення / Пасічник І. Д., Кала­маж Р. В., Матласевич О. В. та ін.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2015

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".