Демографія, соціологія, статистика

Социальная психология Ануфриева Н. М., Зелинская Т. Н., Зелинский Н. Е.

Видання: Київ: МАУП
Мова: Російська
Рік: 2003

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку / за наук. ред. А. М. Колота

Видання: Київ : КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2012

Соціальна психологія Коваленко А. Б., Корнєв М. Н.

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 2006

Соціальна психологія Москаленко В. В.

Видання: Київ: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2009

Соціальна психологія Орбан-Лембрик Л. Е.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2005

Соціологія Гіденс Е.

Видання: К. : Основи
Мова: Українська
Рік: 1999

Соціологія громадської думки: навчальний посібник Оссовський В.Л.

Видання: Київ: Стилос
Мова: Українська
Рік: 2005

Соціологія культури Юрій М.Ф.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Соціологія політики Головатий М. Ф.

Видання: К. : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2003

Соціологія релігії Вілсон Б.

Видання: Київ: Акта
Мова: Українська
Рік: 2002

Соціологія: навчальний посібник Сірий Є.В.

Видання: Київ: Атіка
Мова: Українська
Рік: 2007

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".