Державне адміністративне управління. Військова справа

Муніципальне право України Кравченко В., Пітцик М.

Видання: Київ : Атіка
Мова: Українська
Рік: 2003

Національна безпека та національні інтереси України Ліпкан В. А.

Видання: Київ : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2006

Національна безпека України: навчальний посібник Ліпкан В.А.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2008

Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І.

Видання: Харків : Фоліо
Мова: Українська
Рік: 2002

Національна безпека України: теорія і практика: навч. посіб. Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Недержавна система безпеки (проблеми становлення і роз­витку) Крутов В. В.

Видання: Ужгород : ІВА
Мова: Українська
Рік: 2013

Основи державного управління Коваленко В.

Видання: Харків : Золота миля
Мова: Українська
Рік: 2009

Основи електронного урядування Дубов Д. В., Дубова С. В.

Видання: К. : ЦНЛ
Мова: Українська
Рік: 2006

Основні підходи до організації захисту критичної інфраструктури в країнах Європи: досвід для України Єрменчук О. П.

Видання: Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Мова: Українська
Рік: 2018

Розвідувальні служби іноземних держав : збірник законодавчих актів / за заг. ред. В. С. Картавцева

Видання: К. : Вид-во НА СБ України
Мова: Українська
Рік: 2003

Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України Пилипчук В. Г., Дзьобань О. П., Настюк В. Я.

Видання: Харків: Право
Мова: Українська
Рік: 2009

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".