Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Документно-інформаційні комунікації Захарова І.В.

Видання: Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту
Мова: Українська
Рік: 2011

Документный ресурс Столяров Ю. Н.

Видання: Москва : Либерея
Мова: Російська
Рік: 2001

Документознавство Швецова-Водка Г. М.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2007

Економіка підприємства Шваб Л. І.

Видання: Київ : Каравела
Мова: Українська
Рік: 2007

Економіка підприємства Кривицька О. Р.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2013

Економіка підприємства: збірник тестів і задач / Шегда А. В., Харченко Т. Б., СагайдакЮ. А. та ін.

Видання: Київ: ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2010

Економічна діагностика Кривов’язюк І. В.

Видання: Київ : Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2017

Електронний бізнес (Е-комерція) Грехов А.М.

Видання: К.: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2019

Звітність підприємств : навч. посіб. Петришин Л. П., Сиротюк Г. В.

Видання: Львів : Магнолія 2006
Мова: Українська
Рік: 2015

Звітність підприємства / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2015

Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика Королько В. Г., Некрасова О.В.

Видання: К. : ВД "КМА"
Мова: Українська
Рік: 2009

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".