Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Основи перекладацького скоропису Ребрій О. В.

Видання: Вінниця: Нова Книга
Мова: Українська
Рік: 2006

Основи підприємництва Виноградська А. М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2005

Основы кадрового менеджмента Щёкин Г. В.

Видання: К. : МАУП
Мова: Російська
Рік: 2002

Паблік рилейшнз Почепцов Г. Г.

Видання: К.: Знання
Мова: Українська
Рік: 2006

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / за ред. І. М. Сотник, Л. М. Таранюка

Видання: Суми : Університетська книга
Мова: Українська
Рік: 2020

Посібник по роботі з даними

Видання: Київ : СПД Марченко
Мова: Українська
Рік: 2015

Прикладні антикризові PR-технології Зубарєва М. А.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2014

Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика / І. Г. Абрамова, В. В. Березенко, І. С. Бондаренко та ін.

Видання: Запоріжжя : Запорізький національний університет
Мова: Українська
Рік: 2016

Проектний аналіз / Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В. та ін.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2007

РR в органах державної влади та місцевого самоврядування / Бабкіна О. В. , Басалюков В. В. , Бебик В. М. та ін.

Видання: К. : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2003

РR та маніпуляції в інформаційній війні: практичний словник Яцко Н. Б.

Видання: Київ : Видавець Карпенко В. М.
Мова: Українська
Рік: 2017

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".