Лінгвістика. Мовознавство. Мови

Вправи з граматики французької мови (рівень І) Уділова Т. М.

Видання: Вінниця: Нова книга
Мова: Українська
Рік: 2010

Вступ до лексикографії Демська О. М.

Видання: Київ: ВД "КМА"
Мова: Українська
Рік: 2010

Вступ до мовознавства : підручник Кочерган М. П.

Видання: К. : Академія
Мова: Українська
Рік: 2001

Вступ до перекладознавства Корунець І. В.

Видання: Вінниця: Нова Книга
Мова: Українська
Рік: 2008

Вступ до психолінгвістики Засєкіна Л. В., Засєкін С. В.

Видання: Острог: Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2002

Вступ до теорії перекладу Мамрак А. В.

Видання: К.: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2009

Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / за ред. К. Г. Городенської

Видання: київ : ВД Дмитра Бураго
Мова: Українська
Рік: 2017

Граматика української мови Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Граматика української мови. Морфологія Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

Граматика української мови. Синтаксис Вихованець І. Р.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

Граматика української мови. Ч. 1 Плющ М. Я.

Видання: К. : Вища школа
Мова: Українська
Рік: 2005

Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія Бойко В., Давиденко Л.

Видання: К. : Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2014

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".