Лінгвістика. Мовознавство. Мови

Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) Фаріон І. Д.

Видання: Івано-Франківськ: Місто НВ
Мова: Українська
Рік: 2013

Нариси з соціолінгвістики Масенко Л.

Видання: К.: ВД "КМА"
Мова: Українська
Рік: 2010

Науковий стиль української мови Онуфрієнко Г. С.

Видання: К.: ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2009

Неологічні назви осіб у сучасних слов'янських мовах / відп. ред. Г. М. Вокальчук

Видання: Рівне
Мова: Українська
Рік: 2011

Неузуальне словотворення Колоїз Ж. В.

Видання: Кривий Ріг : Астерікс
Мова: Українська
Рік: 2015

Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ століття Бондаренко А.

Видання: Ніжин : ПП Лисенко М. М.
Мова: Українська
Рік: 2017

Основи германістики Левицький В. В

Видання: Вінниця : Нова книга
Мова: Українська
Рік: 2008

Основи комунікативної лінгвістики Бацевич Ф. С.

Видання: К. : Академія
Мова: Українська
Рік: 2009

Основи перекладознавства / за ред. Нямцу А.Є.

Видання: Чернівці : Рута
Мова: Українська
Рік: 2008

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / Шпак В. К.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2007

Основи теорії мовної комунікації Семенюк О. А., Паращук В. Ю.

Видання: Київ : Академія
Мова: Українська
Рік: 2010

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".