Історична наука. Допоміжні історичні науки.

Лекції з джерелознавства Антонович В. Б.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2003

М. С. Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність Сохань П. С., Ульяновський В. І., Кіржаєв С. М.

Видання: Київ : Академія наук України
Мова: Українська
Рік: 1993

Методологія історії від давнини до сучасності Зашкільняк Л.

Видання: Львів : Львівський держ. ун-т ім. І. Франка
Мова: Українська
Рік: 1999

Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби Яремчук В.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2009

Нариси історії архівної справи в Україні / ред. І. Б. Матяш, К. І. Климової

Видання: Київ : ВД "КМ Академія"
Мова: Українська
Рік: 2002

Основи палеографії Кріль М.

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 1995

Спеціальні історичні дисципліни Яременко М.

Видання: К. : КМА
Мова: Українська
Рік: 2010

Спеціальні історичні дисципліни Бондаренко Г.

Видання: Луцьк: РВВ Волинського державного у-нту ім. Лесі Українки
Мова: Українська
Рік: 1997

Украина XVI—XVIII вв. в трудах Общества истории и древностей российских Тодийчук О. В.

Видання: Киев: Наук, думка
Мова: Українська
Рік: 1989

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".