Історія України

Трагедія українців Польщі Сергійчук В.

Видання: Тернопіль
Мова: Українська
Рік: 1997

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : історичні нариси. Книга перша / за ред. В. А. Смолій та ін.

Видання: Київ : Наукова думка
Мова: Українська
Рік: 2011

Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) Коваль М. В.

Видання: К. : Альтернативи
Мова: Українська
Рік: 1999

Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки. Т. IV : Рік 1920 Солдатенко В. Ф.

Видання: Київ: Світогляд
Мова: Українська
Рік: 2010

Україна в роки Другої світової війни Патриляк І.К., Боровик М.А.

Видання: Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М.
Мова: Українська
Рік: 2010

Україна в умовах системної кризи (1946 -1980-і рр.) Баран В. К., Даниленко В. М.

Видання: К. : Альтернативи
Мова: Українська
Рік: 1999

Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) Кульчицький С. В.

Видання: Київ: Альтернативи
Мова: Українська
Рік: 1999

Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) Литвин В. М.

Видання: Київ: Альтернативи
Мова: Українська
Рік: 2000

Україна під татарами і Литвою Русина О. В.

Видання: Київ: Альтернативи
Мова: Українська
Рік: 1998

Україна: новітня історія (1945-1991 pp.) Баран В. К.

Видання: Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Мова: Українська
Рік: 2003

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".