Газети. Преса

The Elements of Style Strunk W.

Видання: New Jersey : Pearson Education, Inc.
Мова: Англійська
Рік: 2000

Азбука медиа Больц Н.

Видання: М. : Европа
Мова: Російська
Рік: 2011

Введение в журналистику Корконосенко С. Г.

Видання: Москва : КНОРУС
Мова: Російська
Рік: 2011

Введение в теорию журналистики Прохоров Е. П.

Видання: М. : Аспект Пресс
Мова: Російська
Рік: 2011

Вступ до журналістики Здоровега В.

Видання: Львів: Львівський Державний Університет ім. Ів.Франка
Мова: Українська
Рік: 1998

Вступ до спеціальності "Журналістика" Владимиров В. М.

Видання: Київ : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2007

Журналистское расследование Шум Ю.

Видання: СПб:СПбГУП
Мова: Російська
Рік: 2008

Журналістика : словник-довідник Михайлин І. Л.

Видання: Київ : Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2013

Журналістська етика Іванов В.Ф., Сердюк В.Є.

Видання: Київ: Вища школа
Мова: Українська
Рік: 2006

Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / Мостового В. П., Різуна В. В.

Видання: К. : ТзОВ «ЗН УА»
Мова: Українська
Рік: 2014

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".