Сутність і роль філософії

Вступ до феноменології Вальденфельс Б.

Видання: К. : Альтерпрес
Мова: Українська
Рік: 2002

Западная философия XX века Зотов А., Мельвиль Ю.

Видання: Москва : Проспект
Мова: Російська
Рік: 1998

История западноевропейской философии: учебное пособие для вузов Любутин К.Н., Саранчин Ю.К.

Видання: Екатеринбург: Деловая книга
Мова: Російська
Рік: 2005

Історія середньовічної філософії Кондзьолка В.

Видання: Львів: Світ
Мова: Українська
Рік: 2001

Історія української філософії Горський В. С.

Видання: К. : Наукова думка
Мова: Українська
Рік: 1997

Історія філософі ї: підручник / Кременя В.

Видання: Прапор, Харків
Мова: Українська
Рік: 2003

Левіафан Гоббс Т.

Видання: К. : Дух і Літера
Мова: Українська
Рік: 2000

Философия древнего мира Ченышев А. Н.

Видання: Москва: Высшая школа
Мова: Російська
Рік: 2003

Філософія Сморж Л. О.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2003

Філософія Зарудний Є. О.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Філософія Подольська Є. А.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2006

Філософія : курс лекцій Петрушенко В. Л.

Видання: Львів : Новий Світ-2000
Мова: Українська
Рік: 2003

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій