Історія релігії

Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття Єленський В.

Видання: Львів : Український католицький університет
Мова: Українська
Рік: 2013

Грецька мова Нового завіту Звонська-Денисюк Л. Л.

Видання: Київ : Українське Біблійне Товариство
Мова: Українська
Рік: 2000

История бога Армстронг К.

Видання: Москва: АНФ
Мова: Російська
Рік: 2008

Історія релігієзнавства в Україні Кралюк П., Шкрібляк М. В.

Видання: Київ: КНТ
Мова: Українська
Рік: 2017

Історія релігії в Україні : навч. посіб. / Колодного А. М., Яроцького П. Л.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 1999

Історія релігій Лубський В. І., Лубська М. В.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2009

Історія української ікони X - XX століть Степовик Д.

Видання: Київ: Либідь
Мова: Українська
Рік: 2004

Релігієзнавство / Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська М. В. та ін.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2010

Релігієзнавство Яроцький П. Л.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2004

Релігієзнавство Кислюк К. В., Кучер О. М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2005

Релігієзнавство / Мозгового Л. І., Бучми О. В.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2009

Релігія і культура: взаємодія і взаємовплив Бодак В. А.

Видання: Київ ; Дрогобич : Коло
Мова: Українська
Рік: 2005

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій