Християнська церква в цілому

Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття Єленський В.

Видання: Львів : Український католицький університет
Мова: Українська
Рік: 2013

Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях Бодак В. А.

Видання: К. : Гнозис
Мова: Українська
Рік: 2000

Релігійні комунікації: християнський контекст Петрушкевич М.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2011

Релігія і Церква в ЗМІ : практикум Филипчук С. В.

Видання: Рівне: ПП ДМ
Мова: Українська
Рік: 2012

Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) Боцюрків Б.

Видання: Львів : Вид-во Українського Католицького Університету
Мова: Українська
Рік: 2005

Церква і соціальна комунікація / Перун М.

Видання: Львів : Вид-во УКУ
Мова: Українська
Рік: 2004

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".