Загальні відомості про математичні та природничі науки

Безпека життєдіяльності Яремко З.М.

Видання: Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Мова: Українська
Рік: 2005

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В.

Видання: К. : Каравела
Мова: Українська
Рік: 2002

Біологічна безпека України Величко М. В., Радченко В. Г.

Видання: Київ : Вид. Нац. акад. СБУ
Мова: Українська
Рік: 2016

Гігієна з основами екології : підручник Нікберг І. І., Сергета І. В., Цимбалюк Л. І.

Видання: К .: Здоров'я
Мова: Українська
Рік: 2001

Екологія і безпека життєдіяльності: термінологічний словник-довідник Дуднікова 1.1.

Видання: К.: Вища школа
Мова: Українська
Рік: 2005

Екологія людини Гончаренко М. С., Бойчук Ю. Д.

Видання: Суми : Університетська книга ; К. : ВД «Княгиня Ольга»
Мова: Українська
Рік: 2005

Екологія: dtv-Atlas Гайнріх Д., Гергт М.

Видання: К. : Знання-Прес
Мова: Українська
Рік: 2001

Математико-статистичні методи в соціології та психології Телейко А. Б.

Видання: К.: МАУП
Мова: Українська
Рік: 2007

Моделювання і прогнозування стану довкілля / В. І. Лаврика

Видання: Київ : Академія
Мова: Українська
Рік: 2010

Моніторинг довкілля Клименко М. О., ПрищепаА. М., Вознюк Н. М.

Видання: Київ : Академія
Мова: Українська
Рік: 2006

Моніторинг довкілля : практикум Клименко М. О., Кнорр Н. В., Пилипенко Ю. В.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2010

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій