Математика

Аналіз даних Грицюк П. М., Остапчук О. П.

Видання: Рівне
Мова: Українська
Рік: 2008

Вища математика : збірник задач. Ч. 1. / за заг. ред. П. П. Овчинникова

Видання: К. : Техніка
Мова: Українська
Рік: 2004

Вища математика : підручник. Ч. 2. Овчинников П. П., Михайленко В. М.

Видання: К. : Техніка
Мова: Українська
Рік: 2004

Вища математика для економістів Васильченко І. П.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2007

Вища математика для економістів Барковський В.В., Барковська Н.В.

Видання: К.: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2010

Вища математика: підручник. Ч. 1. Овчинников П. П. та ін.

Видання: К. : Техніка
Мова: Українська
Рік: 2003

Дискретна математика Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М.

Видання: Київ: Видавнича група ВНУ
Мова: Українська
Рік: 2007

Дослідження операцій Ржевський С. В., Александрова В. М.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2006

Дослідження операцій Карагодова О.О., Кігель В. Р., Рожок В.Д.

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 2007

Дослідження операцій. Частина 4 : Нелінійне програмуван­ня Бартіш М. Я.

Видання: Львів: ЛНУ ім. Івана Франка
Мова: Українська
Рік: 2011

Економіко-математичні методи та моделі у фінансах Бережна Л. В., Снитюк О. І.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2009

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".