Математика

Вища математика : модульна технологія навчання. Кн.1. Кононюк А. Ю.

Видання: К. : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2009

Вища математика : підручник. Ч. 2. Овчинников П. П., Михайленко В. М.

Видання: К. : Техніка
Мова: Українська
Рік: 2004

Вища математика для економістів Васильченко І. П.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2007

Вища математика: модульна технологія навчання. Кн.2. Кононюк А. Ю.

Видання: К. : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2009

Вища математика: підручник. Ч. 1. Овчинников П. П. та ін.

Видання: К. : Техніка
Мова: Українська
Рік: 2003

Дискретна математика Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М.

Видання: Київ: Видавнича група ВНУ
Мова: Українська
Рік: 2007

Дослідження операцій Ржевський С. В., Александрова В. М.

Видання: Київ: Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2006

Дослідження операцій. Частина 4 : Нелінійне програмуван­ня Бартіш М. Я.

Видання: Львів: ЛНУ ім. Івана Франка
Мова: Українська
Рік: 2011

Комп’ютерна дискретна математика Бондаренко М., Білоус Н., Руткас А.

Видання: Харків: Компанія СМІТ
Мова: Українська
Рік: 2004

Математика для економістів Пасічник Я. А.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2010

Математика фінансів Мішура Ю. С.

Видання: К.
Мова: Українська
Рік: 2011

Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем Стоян В. А

Видання: Київ : ВПЦ "Київський університет"
Мова: Українська
Рік: 2011

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій