Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

Герменевтика стилю Квіт С. М.

Видання: Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія»
Мова: Українська
Рік: 2011

Искусство словесной атаки: практическое руководство Бредемайер К.

Видання: Москва: Альпина Паблишерз
Мова: Російська
Рік: 2011

Мистецтво говорити Томан І.

Видання: Київ : Політвидав України
Мова: Українська
Рік: 1989

О грамматологии Деррида Ж.

Видання: Москва : Ad Marginem
Мова: Російська
Рік: 2000

Ораторське мистецтво Кацавець Р.

Видання: Київ : Алерта
Мова: Українська
Рік: 2015

Ораторське мистецтво Осипова Н. П., Воднік В. Д., Клімова Г. П. та ін.

Видання: Харків : Одіссей
Мова: Українська
Рік: 2006

Промови, що змінили світ / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарисів А. Ю. Хорошевський

Видання: Харків : Фоліо
Мова: Українська
Рік: 2019

Риторика Сагач Г. М.

Видання: К. : ІнЮре
Мова: Українська
Рік: 2000

Риторика Мацько Л. І., Мацько О. М.

Видання: К. : Вища школа
Мова: Українська
Рік: 2003

Риторика: екскурс в історію вчень і понять Вандишев В.М.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2003

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".