Лінгвістика. Мовознавство. Мови

English for Writing Research Papers Wallwork A.

Видання: Springer Science & Business Media
Мова: Англійська
Рік: 2011

Translation Theory Foundations: course book Sydoruk G. I.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Англійська
Рік: 2009

Ucze sie polskiego Bilenka-Swystowicz L., Jarmoluk M.

Видання: Київ: АrtЕк
Мова: Польська
Рік: 1998

Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття Вокальчук Г.

Видання: Рівне: Перспектива
Мова: Українська
Рік: 2004

Англійська мова. Комунікативний аспект / Мисик Л., Арцишевська А., Кузнєцова Л. та ін.

Видання: Львів : Світ
Мова: Українська
Рік: 2007

Антисуржик / О. Сербенської

Видання: Львів : Світ
Мова: Українська
Рік: 1994

Вступ до лексикографії Демська О. М.

Видання: Київ: ВД "КМА"
Мова: Українська
Рік: 2010

Вступ до мовознавства : підручник Кочерган М. П.

Видання: К. : Академія
Мова: Українська
Рік: 2001

Вступ до психолінгвістики Засєкіна Л. В., Засєкін С. В.

Видання: Острог: Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2002

Граматика української мови Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Граматика української мови. Морфологія Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

Граматика української мови. Синтаксис Вихованець І. Р.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 1993

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій