Історична наука. Допоміжні історичні науки.

Вступ до історії Яковенко Н.

Видання: Київ : Критика
Мова: Українська
Рік: 2007

Джерелознавство історії України Воронов В. І.

Видання: Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського ун-ту
Мова: Українська
Рік: 2003

Источники по социально-экономической истории Украины XVI — первой половины XVII века Ковальский Н. П.

Видання: Днепропетровск : ДГУ
Мова: Російська
Рік: 1982

Ідея історії Колінгвуд Р. Дж.

Видання: Київ: Основи
Мова: Українська
Рік: 1996

Історичне джерелознавство / Калакура Я. С., Войцехівська І. Н., Павленко С. Ф. та ін.

Видання: К. : Либідь
Мова: Українська
Рік: 2002

Лекції з джерелознавства Антонович В. Б.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2003

Методологія історії від давнини до сучасності Зашкільняк Л.

Видання: Львів : Львівський держ. ун-т ім. І. Франка
Мова: Українська
Рік: 1999

Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби Яремчук В.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2009

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА". Клебан Юрій