Демографія, соціологія, статистика

Соціологія: навчальний посібник Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2009

Соціологія: підручник Юрій М.Ф.

Видання: Київ: Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Соціологія: словник термінів і понять / Біленького Є. А., Козловця М. А.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Сталий розвиток суспільства / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 2011

Статистика Лугінін О. Є.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2007

Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) Опря А. Т.

Видання: Київ : Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2017

Статистический анализ и визуализация данных с помощью R Мастицкий С. Э., Шитиков В. К.

Видання: М.: ДМК Пресс
Мова: Російська
Рік: 2015

Статистична обробка даних Володарський Є. Т., Кошева Л. О

Видання: К.: НАУ
Мова: Українська
Рік: 2008

Статистичний аналіз соціологічних даних Паніотто В. І., Максименко В. С., Харченко Н. М.

Видання: К.: Вид. дім «КМ Академія»
Мова: Українська
Рік: 2004

Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтерьова Л. О.

Видання: Київ : Ун-т "Україна"
Мова: Українська
Рік: 2006

Теорія статистики Мармоза А. Т.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2013

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".