Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Имиджелогия Почепцов Г. Г.

Видання: М. : Рефл-бук
Мова: Російська
Рік: 2004

Информационное обеспечение маркетинга: теория и практика Долгополова Е.Е.

Видання: Минск: Новое знание
Мова: Російська
Рік: 2010

Іміджологія : навч. посіб. Палеха Ю. І.

Видання: К. : Вид-во Європейського ун-ту
Мова: Українська
Рік: 2005

Інноваційний розвиток підприємства : конспект лекцій Бубенко П. Т., Владимирова М. С.

Видання: Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
Мова: Українська
Рік: 2016

Інформаційна політика Почепцов Г. Г., Чукут С. А.

Видання: К.: Знання
Мова: Українська
Рік: 2008

Інформаційна політика та безпека Карпенко В. О.

Видання: Київ: Нора-Друк
Мова: Українська
Рік: 2006

Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. Батюк А. Є., Двуліт З .П., Обельовська К. М. та ін.

Видання: Львів : Інтелект-Захід
Мова: Українська
Рік: 2004

Інформаційні системи і технології в обліку Клименко О. В.

Видання: К.: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2008

Історія видавничої справи Тимошик М. С.

Видання: К.: Наша культура і наука
Мова: Українська
Рік: 2003

Кадрове діловодство Данюк В.М., Кулаковська Л.П.

Видання: Київ : Каравела
Мова: Українська
Рік: 2009

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".