Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Реклама і рекламна діяльність Обритько Б. А.

Видання: К. : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2002

Ризик-менеджмент: теорія та практика Старостіна А. О., Кравченко B. А.

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 2004

Системи менеджменту інформаційної безпеки / В. А. Ромака, В. Б. Дудикевич, Ю. Р. Гарасим та ін.

Видання: Львів : Вид-во Львівської політехніки
Мова: Українська
Рік: 2012

Стратегічне управління Дикань В.Л.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2013

Сучасні інформаційні війни Почепцов Г. Г.

Видання: Київ : ВД КМА
Мова: Українська
Рік: 2016

Теория коммуникации Почепцов Г. Г.

Видання: М. : Рефл-бук
Мова: Російська
Рік: 2001

Теорія бухгалтерського обліку Білоусько В. С., Беленкова М. І.

Видання: Київ : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2007

Теорія прийняття рішень / Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2018

Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми Ісаєвич Я.

Видання: Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Мова: Українська
Рік: 2002

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".