Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії

Управління персоналом Хміль Ф.

Видання: К. : Академвидав
Мова: Українська
Рік: 2006

Управління персоналом : навч. посіб. Михайлова Л. І.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2007

Управління персоналом : навч. посіб. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2005

Управлінський облік Лень В.С.

Видання: Київ : Каравела
Мова: Українська
Рік: 2019

Управлінський облік: методика викладання у вищій школі Карпенко О.В.

Видання: К.: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2007

Фінанси підприємств Зятковський І. В.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2003

Фінанси підприємств Непочатенко О. О.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2013

Фінанси підприємств / Поддєрьогіна А. М.

Видання: Київ : КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2013

Фінанси підприємств: навчальний посібник Філімоненков О. С.

Видання: Київ: МАУП
Мова: Українська
Рік: 2004

Фінанси підприємств: практикум Білик М. Д.

Видання: К. : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2008

Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика Сусіденко О. В.

Видання: Київ: Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2017

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Терещенко О. О.

Видання: Київ : КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2003

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".