Право. Юриспруденція

Господарський кодекс України / Обозюк Л.А.

Видання: К. : Паливода А. В.
Мова: Українська
Рік: 2016

Господарський процес Роїна О. М.

Видання: Київ : Алерта
Мова: Українська
Рік: 2011

Государственное право зарубежных стран: учебник Арановский К. В.

Видання: Москва: Форум
Мова: Російська
Рік: 1998

Державне (конституційне) право зарубіжних країн Мартинюк Р. С.

Видання: Острог: Вид-во Національно­го університету «Острозька академія»
Мова: Українська
Рік: 2007

Державне право зарубіжних країн Бостан С.К., Тимченко С.М.

Видання: Київ : Центр учбової літератури
Мова: Українська
Рік: 2005

Дипломатический церемониал и протокол Вуд Дж., Серре Ж.

Видання: М. : Международные отношения
Мова: Російська
Рік: 2003

Дипломатична служба: правове регулювання Гуменюк Б. І.

Видання: Київ : Либідь
Мова: Українська
Рік: 2007

Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навч. посіб. Сагайдак О. П., Сардачук П. Д.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2008

Дипломатичний протокол та етикет Сагайдак О. П.

Видання: К. : Знання
Мова: Українська
Рік: 2006

Договірне право України. Особлива частина / Дзери О. В.

Видання: Київ : Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 2009

Доказування в кримінальному провадженні Гончаренко В. Г.

Видання: К. : Прецедент
Мова: Українська
Рік: 2014

Доказування у кримінальному провадженні Гузела М. В.

Видання: Львів : Вид-во Львівської політехніки
Мова: Українська
Рік: 2018

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".