Право. Юриспруденція

Загальна теорія держави і права / Копєйчикова В. В.

Видання: К. : Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 1999

Загальне адміністративне право Мельник Р. С., Бевзенко В. М.

Видання: К. : Ваіте
Мова: Українська
Рік: 2014

Загальні засади проведення криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Давидова О.О.

Видання: Київ: КИЙ
Мова: Українська
Рік: 2011

Запахові сліди та їх властивості Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Біленчук П. Д.

Видання: Київ : КИЙ
Мова: Українська
Рік: 2010

Засоби виявлення знарядь та предметів злочину Кобець М. В., Іщенко А. В., Кофанов А. В.

Видання: Київ : Три К
Мова: Українська
Рік: 2011

Застосування одорології в розкритті злочинів Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Біленчук П. Д.

Видання: Київ : КИЙ
Мова: Українська
Рік: 2010

Захист прокурором прав і свобод дітей Попов Г.В.

Видання: К.: Видавничий дім «АртЕк»
Мова: Українська
Рік: 2016

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".