Право. Юриспруденція

Конституційне право України Скрипнюк О. В.

Видання: К. : Ін Юре
Мова: Українська
Рік: 2010

Конституційне право України : конспект лекцій Годованець В. Ф.

Видання: К. : МАУП
Мова: Українська
Рік: 2000

Конституційне право України : навч. посіб. Кравченко В. В.

Видання: К. : Атіка
Мова: Українська
Рік: 2008

Конституційне право України : підручник Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.

Видання: К. : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2011

Конституційне судочинство в Україні: навчальний посібник Сунцов В. В.

Видання: Харків: Консум
Мова: Українська
Рік: 2002

Конституція України у судових рішеннях / Орзіх М. П., Єзеров А. А., Терлецький Д. С.

Видання: Київ : Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 2011

Корпоративная разведка Ярочкин В. И., Бузанова Я. В.

Видання: Москва : Ось-89
Мова: Російська
Рік: 2005

Криміналістика Волобуєв А. Ф., Волобуєва О. О., Самойленко О. А. та ін.

Видання: Київ : КНТ
Мова: Українська
Рік: 2011

Криміналістика / Шепітька В. Ю.

Видання: Харків : Право
Мова: Українська
Рік: 2010

Криміналістика Кофанов А. В., Кофанова О. С.

Видання: К. : ФОП О.С. Ліпкан
Мова: Українська
Рік: 2011

Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник Салтевський М. В.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2005

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".