Право. Юриспруденція

Право церкви в історико-канонічному дискурсі Жилюк С. І.

Видання: Острог : Вид-во НаУОА
Мова: Українська
Рік: 2015

Правова деонтологія Біленчук П. Д., Сливка С. С.

Видання: К. : Атіка
Мова: Українська
Рік: 1999

Правова доктрина України / Тацій В. Я. та ін

Видання: Харків: Право
Мова: Українська
Рік: 2013

Правова регламентація обігу зброї: історія, сучасний стан і перспективи розвитку Кофанов А. В., Юсупов В. В., Михальчук Т. В.

Видання: Харків : Право
Мова: Українська
Рік: 2021

Правова статистика : навч. посіб. Мармоза А. Т.

Видання: К. : Кондор
Мова: Українська
Рік: 2006

Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України / упоряд. П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров та ін.

Видання: Київ : Фенікс
Мова: Українська
Рік: 2020

Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти / кер. авт. кол. О. П. Орлюк

Видання: Київ : НДІ ІВ НАПрНУ
Мова: Українська
Рік: 2006

Правове регулювання інформаційної діяльності / Жарких В. Ю., Білоусов О. С., Кривдіна І. Б. та ін.

Видання: Київ : Каравела
Мова: Українська
Рік: 2015

Правове регулювання туризму в Україні Селецький С. І.

Видання: Київ : ЦУЛ
Мова: Українська
Рік: 2020

Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників Бурак В. Я.

Видання: Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Мова: Українська
Рік: 2021

Правовий статус і організаційно-управлінські засади діяльності Державного казначейства України / Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Цапко В. Є.

Видання: Київ: КИЙ
Мова: Українська
Рік: 2011

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".