Право. Юриспруденція

Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах / Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л.

Видання: Київ : КИЙ
Мова: Українська
Рік: 2009

Українське кримінальне право / В. О. Навроцького

Видання: Київ: Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік: 2013

Участь спеціаліста в огляді місця події

Видання: Київ : Нац. акад. внутр. справ
Мова: Українська
Рік: 2017

Філософія права: підручник Бачинін В. А., Журавський В. С., Панов М. І.

Видання: Київ: Ін Юре
Мова: Українська
Рік: 2003

Фінансове право Беззубов Д. О., Муляр Г. В., Мойсієнко М. І.

Видання: Київ
Мова: Українська
Рік: 2014

Фінансове право Легкова М. Ф.

Видання: Київ, КНЕУ
Мова: Українська
Рік: 2006

Фінансове право / за ред. Т. Є. Кагановської, М. П. Кучерявенка

Видання: Харків : Право
Мова: Українська
Рік: 2022

Фінансове право (схеми) / за ред. І. М. Бондаренко, Т. Є. Кагановської

Видання: Харків : Право
Мова: Українська
Рік: 2022

 

Розробка проекту - Відділ інформаційних технологій наукової бібліотеки НаУ "ОА".